Financial engineering

Financieren is geen kunst, verantwoord financieren nog altijd een vak. Dat vakmanschap komt tot uitdrukking in wat wij zien als een van onze kernspecialismen; financial engineering. Het vinden van een verantwoorde financiering, zelfs als niet alles gaat zoals je dat als ondernemer graag zou zien. Als alles binnen een onderneming perfect past binnen de sjablonen van een financier is financieren inderdaad geen kunst. Anders wordt het wanneer dat niet zo is. Op dat moment is het vaak ook mogelijk een passende financiering te vinden of te behouden. Dat vereist een oplossingsgerichte samenwerking tussen de ondernemer, de financier(s) en de adviseur van Cygnus.

Maatwerk

Dan is er behoefte aan maatwerkoplossingen van adviseurs die ruime kennis en ervaring hebben van het MKB en ook begrijpen hoe de bedrijfsvoering van de onderneming in elkaar zit. Financial Engineering reikt verder dan alleen maar het oplossen van het financieringsvraagstuk binnen uw onderneming. Ook als u nu prima gefinancierd bent en er op korte termijn geen investeringen gepland zijn die een aanpassing van uw financiering nodig maken kunnen wij u van dienst zijn. Benieuwd naar wat wij allemaal voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op en wij geven u het antwoord.

Cygnus Finance Support - Financial Engineering

De diverse vormen van financial engineering

voor u als ondernemer

Financiers, van traditionele banken tot aan de nieuwste fintech financiers werken vrijwel allemaal op basis van vaste processen maar ook op basis van zorgvuldig geformuleerde beoordelingscriteria. Afwijken van deze criteria is soms mogelijk, maar is altijd lastig en tijdrovend. De kans dat een financiering wordt afgewezen wanneer een aanvraag niet past binnen de criteria van de financier is groot. Toch wil dat niet zeggen dat de onderneming niet te financieren is. Het vereist echter wel een speciale aanpak met als doel de onderneming te laten voldoen aan de criteria van de financiers. Alle onderdelen van de bedrijfsvoering en de financials worden doorgelicht en geanalyseerd om verbeteringen te realiseren. De rode draad door het handelen van de adviseurs is niet primair het voor elkaar krijgen van een financiering tot elke prijs. Voorop staat dat de onderneming verantwoord gefinancierd moet kunnen worden vanuit de korte- en lange termijn doelstellingen.

Voor de adviseurs van Cygnus geldt dat een financiering pas succesvol is als de laatste Euro ook weer is afgelost. Tussen het moment van financieren en aflossing zitten vaak vele jaren. In deze periode is de onderneming volop in beweging en zullen er positieve en soms ook negatieve ontwikkelingen zijn. Elk met hun eigen effect op de bedrijfsvoering en de financiele positie van de onderneming. De adviseurs van Cygnus willen de onderneming blijven volgen en ondersteunen in de periode tussen financiering en aflossing. Dit om te zorgen voor een succesvolle financiering. Hierdoor zijn onze adviseurs ook in staat om waar dat noodzakelijk is te kunnen bijsturen. Zij wachten niet tot er een probleem ontstaat; voor ons geldt dat voorkomen beter is dan genezen.

Het is niet altijd mogelijk problemen binnen de bedrijfsvoering te voorkomen. Soms komt ook de continuiteit in gevaar en worden de risico’s voor de onderneming en financiers onverantwoord groot. Als dat gebeurt zijn ingrijpende maatregelen vaak noodzakelijk. We spreken dan van Recovery. Cygnus beschikt over een eigen Recovery afdeling. De adviseurs zijn gepokt en gemazeld in het omgaan met stressvolle en continuiteit bedreigende situaties. Waar nodig kunnen zij terugvallen op gespecialiseerde juristen. Ook als er sprake is van (dreigende) discontinuiteit staan de adviseurs van Cygnus klaar om de onderneming en ondernemer te ondersteunen.

Neem contact op 0031 850602402
Mail info@cygnusfinancesupport.nl
Locatie Van Breestraat 119-2 Amsterdam