Sector financieringen

Cygnus Finance Support is de specialist voor sectorfinancieringen. Kies voor een van de sector financieringen via Cygnus Finance Support

✓  Agrarisch 
✓  Binnenvaart  
✓  Automotive 
✓  Commercieel vastgoed

Experts in sector financieringen

Het financieren van ondernemingen verloopt vaak via vaste lijnen. Na het afpellen van de ondernemingsspecifieke schil zijn vaste en herkenbare patronen en kenmerken te onderscheiden. Dat geldt ook voor de meeste economische sectoren in de Nederlandse economie. Sommige sectoren echter hebben door hun specifieke karakter en kenmerken behoefte aan een vorm van financieren die is afgestemd op de sector. Om daarin te kunnen voorzien hebben wij samenwerkingen met een aantal sectorfinanciers en adviseurs met een hoge mate van deskundigheid, ervaring en affiniteit met een specifieke sector.

Kunnen wij u helpen?
Wilt u meer informatie of even sparren over de mogelijkheden? Maak dan een vrijblijvende afspraak met ons of bel  voor meer informatie.

Onze diverse mogelijkheden van sector financieringen

voor u als ondernemer

De Agrarische sector is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Het is ook een sector die voortdurend bedreigingen ondervindt vanuit de wet- en regelgeving, nationaal en internationaal. Zaken als het milieu, duurzaamheid en dierenwelzijn hebben een grote impact op de sector en de ondernemers.  De agrarische sector is een van de sectoren die het vaakst gepolitiseerd wordt. Het adviseren en begeleiden van agrarische ondernemers, ook op het terrein van financieren, vereist een hoge mate van sectorkennis. Wij beschikken over deze adviseurs die vaak ook afkomstig zijn uit de sector zelf.  De agrarische sector kenmerkt zich traditioneel door de aanwezigheid van een aantal brancheorganisaties met diepgaande kennis over een specifiek deel van de sector. Vaak gekoppeld aan een speler in de bedrijfskolom. De adviseurs van Cygnus zijn geworteld in de sector en onderhouden nauwe contacten met deze brancheorganisaties. Alleen hierdoor zijn ze in staat de ondernemers optimaal te bedienen.

De Nederlandse binnenvaart speelt een belangrijke rol in het verbeteren van het milieu en het beperken van het wegverkeer, met haar hoge gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot van CO2. Het is een relatief kleine sector van de economie en een sector met een eigen karakter en kenmerken. Opereren in deze sector vereist een hoge mate van kennis en ervaring van alle specifieke kenmerken van de sector. Wij werken samen met enkele financiers en adviseurs die hierover beschikken en zo de binnenvaart-ondernemer kunnen adviseren en begeleiden.

De verkoop van auto’s in Nederland vertoont al een aantal jaren een sterke concentratie van het aantal zelfstandige dealers. Bij de verkoop van nieuwe auto’s zien we een steeds meer toenemende rol van de importeur. De universele dealer van met name gebruikte auto’s moet steeds scherper aan de wind varen. De marges op auto’s staan onder druk en de technische verbeteringen leiden tot een afnemende behoefte aan onderhoud. Het financieren van de handelsvoorraad van de universele dealers wordt steeds complexer en vereist ook steeds meer specialistische kennis van de sector. Wij werken samen met een gespecialiseerde financier waarop wij een beroep kunnen doen voor het vinden van de beste financieringsoplossing.

Het financieren van vastgoed dat niet gebruikt wordt binnen de eigen onderneming is complex. Jarenlang hebben ook de traditionele banken een sterke positie ingenomen in deze sector. Na de bancaire crisis is de risk appetite in het financieren van vastgoed als belegging sterk afgenomen. Vaak wordt het expliciet uitgesloten door financiers. We zien echter ook een toenemende vraag naar deze financieringen. Wij zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met enkele financiers die het financieren van verhuurd vastgoed zien als hun core business of daar goede mogelijkheden voor hebben.

Neem contact op +31 850602402
Mail info@cygnusfinancesupport.nl
Locatie Van Breestraat 119-2 Amsterdam