Munisense versnelt de internationale sales

Munisense versnelt de internationale sales

Hans Mulder en George Boersma zijn de ondernemers achter Munisense. Munisense ontwikkelt, levert en beheert innovatieve meetoplossingen voor het bedrijfsleven en overheden. Smart city oplossingen die belanghebbenden direct online inzicht geven in geluid, waterkwaliteit, waterniveaus en luchtkwaliteit. De informatie is op elk gewenst moment online beschikbaar voor visualisatie, analyse of periodieke rapportages. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers real time meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer.

Om de internationale sales voor Munisense te versnellen hadden de ondernemers een financieringsverzoek, om financiële ruimte te creëren en de internationale plannen te verwezenlijken. Hiervoor kwamen ze in contact met Ramon van der Lans van Cygnus Finance Support. 

Meerwaarde 

‘’Ramon heeft goed met ons meegedacht en gekeken op welke wijze we de financiering het beste konden aanvragen, bij welke partijen en met welke informatie. Eerdere financieringen hebben we zelf aangevraagd. We hebben de toegevoegde waarde met name ervaren doordat Ramon ons veel werk uit handen heeft genomen, en ons verzoek op de juiste wijze heeft verwoord naar de financiers. Hij kent de financiers en spreekt hun taal. Uiteindelijk is de aanvraag met een viertal financiers voor besproken en is uiteindelijk ingediend bij 3 financiers. Uiteindelijk hebben we een keuze gehad en is de keuze gevallen op de Rabobank met een lening en kredietfaciliteit die ons de meeste flexibiliteit gaf. Deze flexibiliteit past ook het beste bij de levensfase van onze onderneming.’’

Inmiddels is na het gereedkomen van de financiering een nieuwe salesmanager aangenomen om de ambities op internationaal niveau te gaan realiseren. De ontwikkelingen binnen Munisense gaan hard en de innovatieve meetoplossingen zijn inmiddels al geplaatst van België tot en met Afrika!

Wij wensen Hans Mulder en George Boersma heel veel succes met de internationale expansie van Munisense!